THÔNG TIN THANH TOÁN

  • Số tài khoản : 0971000014901
  • Chủ tài khoản : CT CP TRUONG HOC THONG MINH
  • Ngân hàng : ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Chi nhánh : CN Nam Hà Nội