Xuất bản phẩm phục vụ nhà trường phổ thông

Cam kết đồng hành cùng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hiện nay, Smartschool đang triển khai trọng điểm bộ sách “Cẩm nang pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông” gồm 3 cuốn, lần lượt dành cho: cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở, và cấp Trung học phổ thông. Bộ tài liệu đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 11/08/2020.

Bộ tài liêu hệ thống lại tất cả các văn bản pháp luật liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, và truyền tải các nội dung pháp luật này thông qua hệ thống tình huống thực tế.

 
Các tình huống nêu ra dược minh họa bằng những hình ảnh sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, đề cập sát với thực tiễn cuộc sống, cùng với những giải pháp đưa ra trên cơ sở vừa áp dụng các quy định của pháp luật, vừa trang bị được cho người đọc kỹ năng xử lý tình huống. Bộ sách là tài liệu hướng dẫn cụ thể dành cho nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh, cán bộ Đội, Đoàn, cán bộ tâm lý, ..v.v.. trong công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, những thông tin, kiến thức trong bộ sách là nguồn tư liệu chính thống, hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong những vấn đề phát sinh về tâm lý lứa tuổi, trang bị cho các em những kiến thức
pháp luật cần thiết.