Chào mừng Bạn đến với Chính sách bảo mật của Smartschool.edu.vn

Chính sách bảo mật riêng tư của SMARTSCHOOL

Chính sách bảo mật của SMARTSCHOOL tuân thủ theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Khi đồng ý với chính sách bảo mật của SMARTSCHOOL, bạn đồng ý để SMARTSCHOOL có thể sử dụng thông tin bạn chia sẻ với Smartschool, chẳng hạn được chia sẻ bằng cách tạo tài khoản trên hệ thống Smartschool, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho người dùng.

Chính sách của SMARTSCHOOL về bảo mật thông tin bao gồm:

Loại thông tin SMARTSCHOOL thu thập và lý do thu thập.
Cách SMARTSCHOOL sử dụng thông tin đó.
Các lựa chọn mà SMARTSCHOOL cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Thông tin SMARTSCHOOL thu thập

SMARTSCHOOL thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán: thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website…

SMARTSCHOOL thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà Bạn cung cấp cho SMARTSCHOOL. Ví dụ: Khi Bạn đăng ký tài khoản, SMARTSCHOOL sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, trường học, lớp học, ảnh, của Bạn để lưu trữ với tài khoản của Bạn.
Thông tin SMARTSCHOOL thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SMARTSCHOOL. SMARTSCHOOL thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của SMARTSCHOOL; tương tác với các nội dung trên fanpage của SMARTSCHOOL hay liên hệ với SMARTSCHOOL qua đầu số 097 1575 266.
SMARTSCHOOL sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ SMARTSCHOOL và thành viên của mình. SMARTSCHOOL cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Bạn

Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SMARTSCHOOL, SMARTSCHOOL cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, SMARTSCHOOL cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi SMARTSCHOOL phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, SMARTSCHOOL có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi SMARTSCHOOL xử lý yêu cầu của Bạn.

SMARTSCHOOL có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp SMARTSCHOOL có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, SMARTSCHOOL sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. SMARTSCHOOL cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, SMARTSCHOOL có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của SMARTSCHOOL.

Mục đích thu thập

SMARTSCHOOL không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài SMARTSCHOOL ngoại trừ 2 trường hợp:

Vì lý do pháp lý: SMARTSCHOOL sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu SMARTSCHOOL tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của SMARTSCHOOL, người dùng của SMARTSCHOOL hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
Có sự đồng ý của Khách hàng: SMARTSCHOOL sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài SMARTSCHOOL khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của SMARTSCHOOL là phải rõ ràng về những thông tin SMARTSCHOOL thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.
Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của SMARTSCHOOL hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được SMARTSCHOOL đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của SMARTSCHOOL có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

SMARTSCHOOL sẽ không chịu trách nhiệm khi thông tin bị rò rỉ bởi người sử dụng, hoặc thông tin bị rò rỉ do người dùng đánh mất thông tin tài khoản truy cập, và trong các trường hợp bất khả kháng khác được quy định theo pháp luật Việt Nam.