Giới thiệu về Smartschool

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động dạy – học là một xu thế phát triển tất yếu của giáo dục Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghệp 4.0 hiện nay. Nắm bắt xu thế đó, Smartschool đã nghiên cứu phát triển trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật đồ họa và cho ra đời nền tảng giáo dục điện tử tiên tiến Smartschool, phục vụ việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông.

5 trọng tâm của Bộ
giải pháp Smartschool

Smartshool tiếp cận theo hướng mở, giúp giáo viên, học sinh không những phát triển sâu rộng nội dung kiến thức mà còn hình thành và tôi luyện những phẩm chất và năng lực. Bộ giải pháp của Smartschool gồm 5 trọng tâm:

 Phần mềm thiết kế bài giảng
  Phần mềm hỗ trợ ôn tập dành cho học sinh
  Phần mềm kiểm tra đánh giá dành cho giáo viên và học sinh
  Hệ thống thư viện học liệu số
  Phần mềm quản lý chất lượng trường học
 
 
 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ – PHẦN MỀM
S-EDU VÀ T-EDU

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chương trình Giáo dục phổ thông mới đang được thực hiện từ nay tới năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đối với các khối lớp và các môn học. Tính đến tháng 06/2021, Bộ GD&ĐT đã ký, ban hành thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/04/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1; thông tư 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; thông tư 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, và sắp tới sẽ ban hành các thông tư về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho các khối lớp và môn học còn lại.

Căn cứ yêu cầu của các thông tư nói trên, Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên S-Edu đã được xây dựng để phục vụ nhu cầu mua sắm, trang bị của các địa phương trên cả nước.
Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên S-Edu là công cụ hữu hiệu giúp giáo viên thực hiện tốt các nghiệp vụ chuyên môn. Sử dụng S-Edu, giáo viên có thể chuẩn bị kế hoạch dạy học điện tử, chuẩn bị bài giảng điện tử, chuẩn bị các học liệu điện tử, các bài tập, các bài kiểm tra đánh giá phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.