Nền tảng dạy-học-quản lý Smartschool LMS

Giải pháp LMS duy nhất tích hợp nhuần nhuyễn và đa dạng nguồn nội dung học liệu phục vụ các nghiệp vụ đặc thù về dạy, học, quản lý trong nhà trường phổ thông tại Việt Nam.

Các mô-đun nghiệp vụ tiêu biểu trong Smartschool LMS bao gồm:

  Xây dựng và quản lý kế hoạch bài dạy
  Công cụ thiết kế và quản lý bài giảng trình chiếu
  Kiểm tra đánh giá trực tuyến
  Tổ chức dạy học trực tuyến
  Quản lý lớp học (trong phiên học trực tuyến và ngoài phiên học trực tuyến), ..v..v.. 
  Đặc biệt là thư viện học liệu điện tử hỗ trợ dạy-học tất cả các môn học và khối lớp trong chương trình giáo dục phổ thông.