Theo đề thi minh họa, nội dung kiến thức 100% nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Các câu hỏi khó tập trung chủ yếu ở phần lịch sử Việt Nam, đặc biệt là chuyên đề lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến 2000, các câu hỏi đòi hỏi khả năng suy luận và tổng kết, đánh giá của học sinh. Vì vậy, học sinh cần rèn luyện cách tìm từ khóa trong mỗi câu hỏi để tránh bị lạc đề, tránh các đáp án nhiễu dẫn đến mất điểm đáng tiếc.

Share: