Để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời đại 4.0, tất cả các phòng ban nhà trường đều cần tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để. Hệ thống thư viện nhà trường lại càng đòi hỏi phải thay đổi, điều này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Hiện nay, hiện tượng học sinh, giáo viên thờ ơ, không mặn mà với thư viện là điều dễ dàng nhận ra. Nguyên nhân thì có rất nhiều, ví dụ như hệ thống sách báo, tài liệu không phong phú, đã lỗi thời, ít được cập nhật, không có đủ máy tính, kết nối mạng quá kém, hoặc không gian gò bó cứng nhắc, nhân viên thủ thư kém thân thiện…

Trước tình trạng đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nghiên cứu và tìm kiếm những biện pháp nhằm cải thiện vấn đề thu hút người đọc của thư viện nhà trường.

Trước hết, các cán bộ quản lí giáo dục, nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như toàn thể cộng đồng xã hội cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc đọc sách trong thời đại mới, từ đó cùng chung tay xây dựng hệ thống thư viện trường học thân thiện – hiện đại.

Thế nào là hệ thống thư viện thân thiện – hiện đại?

Thư viện thân thiện – hiện đại nhất định phải có số lượng sách báo, tài liệu phong phú, đa dạng, bao gồm tài liệu giấy và tài liệu được số hóa một cách có hệ thống. Thư viện cần đảm bảo trang bị ít nhất từ 3 đến 5 máy tính nối mạng Internet, đường truyền ổn định nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Các thiết bị nghe nhìn cần được tăng cường ứng dụng. 

Tất cả các nhà trường đều cần phải phát huy hơn nữa vai trò của thư viện trường học. Cần lồng ghép trong các môn học chính khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa của nhà trường các nội dung nâng cao giáo dục kĩ năng đọc – hiểu, phương pháp tự học – tự nghiên cứu, kĩ năng tìm kiếm và khai thác thông tin có hiệu quả, kĩ năng sử dụng máy tính và công nghệ dành cho học sinh, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giáo viên.  Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Xây dựng thư viện thân thiện – hiện đại

Để thu hút người đọc, thư viện nhà trường cần năng động tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ giữa người viết và độc giả, giữa giáo viên và học sinh để khơi gợi lên trong thế hệ trẻ lòng yêu mến đọc sách và ham học hỏi, tự tìm tòi nghiên cứu. Đồng thời thư viện cần kết nối các câu lạc bộ trong nhà trường để tăng cường tính tích cực hiệu quả, như các câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học. Ngoài ra, thư viện cần cần kết nối với các trung tâm văn hóa thể thao, các điểm văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng trong phường xã.

Vì học tập là suốt đời nên nguồn tài nguyên cần được tăng cường bổ sung, thêm mới, dồi dào về số lượng, đặc sắc về nội dung, đa dạng về chủng loại, có đầy đủ cả kho học liệu số, bài giảng điện tử, phục vụ cho từng cấp học cụ thể, đặc biệt tăng cường những đầu sách bám sát chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng những tài liệu cập nhật cuộc sống phát triển như vũ bão hiện nay. Cần thiết phải có các thư viện điện tử và kho học liệu mở dành cho giáo viên và học sinh.

Thí điểm và hình thành thư viện điện tử phục vụ học sinh và nguồn học liệu mở cho trường học; thúc đẩy phối hợp, liên kết giữa các thư viện với trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, điểm văn hóa xã. Tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện, chú trọng luân chuyển từ hệ thống thư viện của các nhà trường có điều kiện tới các địa bàn nông thôn, miễn núi, vùng có điêu kiện kinh tế – xã hội khó khăn nhằm phục vụ học sinh và cộng đồng. 

Thành phố sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng trong Thư viện trường học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, thân thiện, hiện đại hội nhập quốc tế, phù hợp với từng cấp học. Xây dựng môi trường đọc và không gian đọc thân thiện, an toàn. 

Về phía nhà trường, cần bố trí thời khóa biểu để học sinh học 2 buổi/ngày có ít nhất 1 tiết thư viện/1 tuần. Đối với Học sinh học 1 buổi/ngày, cần giúp các em được tiếp cận dễ dàng với các nguồn tài liệu có trong thư viện vào đầu giờ học, giờ ra chơi và cuối buổi học. Tiến hành đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động Thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức phục vụ phong phú, phù hợp với điều kiện của các nhà trường như: Thư viện lưu động, túi sách/ giỏ sách lưu động, góc đọc trong lớp, thư viện xanh, xây dựng thư viện thân thiện với các góc hoạt động hiệu quả, phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà cho học sinh và cộng đồng. 

Tích cực ứng dụng CNTT trong công tác Thư viện trường học. Trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe nhìn và trang bị từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh. Triển khai thống nhất việc sử dụng phần mềm quản lý thư viện tích hợp với phần mềm quản lý trường học. Thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ yêu sách.

Share: