Theo đề thi minh họa, tổng số câu hỏi của phần kiến thức lịch sử Việt Nam là 27 câu chiếm 67,5% tổng số câu hỏi của đề thi. Có 16 câu nhận biết, 10 câu thông hiểu và một câu vận dụng thuộc phần kiến thức này. Việt Nam những năm 1919 – 1930 là chuyên đề có chứa nhiều câu hỏi và đều là câu nhận biết, thông hiểu.

Đề thi chú trọng kiểm tra khả năng ghi nhớ các sự kiện, nhân vật lịch sử và mốc thời gian nổi bật, bên cạnh đó cũng yêu cầu học sinh phải nắm được những đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn lịch sử, có cái nhìn tổng quát xuyên suốt cả thời kì lịch sử để trả lời những câu hỏi liên chuyên đề. Sau đây là clip hướng dẫn các em ôn tập nội dung lịch sử Việt Nam từ 1919 – 1945.

Ở phần này, TS. Nguyễn Xuân Trường sẽ hướng dẫn các em tập trung ôn tập phần lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1919 – 1945 bằng việc khai thác nội dung kiến thức chuẩn theo sách giáo khoa và gợi ý trả lời một số câu hỏi trong đề thi minh họa.


Share: