Tuyển Dụng

Mô tả công việc – Tư vấn và chốt sales cho khách hàng qua điện thoại (Data có sẵn) – Giải đáp thắc mắc của khách hàng về phần mềm của Công ty. – Bảo đảm đạt được chỉ tiêu được giao – Báo cáo kết quả cho quản lý theo ngày/tuần. – Hiểu rõ […]

Chi tiết

Mô tả công việc – Tham gia tập huấn chuyển giao Sản phẩm tại các thị trường của công ty – Tham gia xây dựng, chăm sóc các đơn vị phát hành và giáo viên tại các trường được giao. – Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng… – Thực hiện những nội dung công việc […]

Chi tiết

1. Mô tả công việc: – Chịu trách nhiệm lập, hoàn thiện chứng từ, báo cáo theo đúng quy định của Công ty (báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm,…). – Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, yêu cầu thanh toán, đề xuất của các bộ phận đảm bảo thực hiện […]

Chi tiết

1. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm hạch toán, lập và hoàn thiện chứng từ, sổ sách Báo cáo thuế cho Công ty: Báo cáo tài chính năm. Nộp tiền Thuế: Hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và lập bảng theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước.   Báo […]

Chi tiết