Tin Tức

Nền giáo dục Nhật Bản cận – hiện đại được bắt đầu từ thời Minh Trị (1868 – 1912). Ngay trong năm đầu tiên Minh Trị lên ngôi, một trong những chính sách được Thiên hoàng quan tâm hơn cả đó là cải cách giáo dục, coi giáo dục là yếu tố hàng đầu để phát triển Nhật Bản.

Chi tiết

Phan Bội Châu (1867 – 1940) vốn tên là Phan Văn San, hiệu là Hải Thụ, sau là Sào Nam, người làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam, hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc.

Chi tiết