Ôn Tập

Theo đề thi minh họa, nội dung kiến thức 100% nằm trong chương trình Lịch sử 9. Các câu hỏi khó tập trung chủ yếu ở phần lịch sử Việt Nam, đặc biệt là chuyên đề Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến 2000, các câu hỏi đòi hỏi khả năng suy luận và tổng kết, đánh giá của học sinh. Vì vậy, học sinh cần rèn luyện cách tìm từ khóa trong mỗi câu hỏi để tránh bị lạc đề, tránh các đáp án nhiễu dẫn đến mất điểm đáng tiếc.

Chi tiết

Lịch sử Việt Nam giai đoạn những năm 1945 – 1954 là nội dung có chứa nhiều câu hỏi ở dạng nhận biết và thông hiểu. Các câu hỏi kiểm tra khả năng ghi nhớ thời gian, sự kiện và nhân vật lịch sử, xoay quanh các vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.

Chi tiết

Theo đề thi minh họa, tổng số câu hỏi của phần kiến thức lịch sử Việt Nam là 27 câu chiếm 67,5% tổng số câu hỏi của đề thi. Có 16 câu nhận biết, 10 câu thông hiểu và một câu vận dụng thuộc phần kiến thức này. Việt Nam những năm 1919 – 1930 là chuyên đề có chứa nhiều câu hỏi và đều là câu nhận biết, thông hiểu.

Chi tiết

Trong phần đầu, TS. Nguyễn Xuân Trường đã hướng dẫn các em cách thức tổ chức ôn tập môn Lịch sử một cách hiệu quả và những lưu ý cơ bản về cách thức làm bài thi trắc nghiệm để đạt điểm tối đa. Ở phần này, các em sẽ được hướng dẫn khai thác nội dung kiến thức của phần Lịch sử thế giới và giải một số câu hỏi trong đề thi minh họa.

Chi tiết

Nhằm phục vụ cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Smartschool triển khai xây dựng hệ thống các clip hướng dẫn ôn tập môn lịch sử do TS. Nguyễn Xuân Trường trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn ôn tập theo đúng trọng tâm, bám sát chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo hướng đổi mới phương pháp dạy học để người học có thể tiếp cận, nắm vững kiến thức theo các hình thức đa dạng, thiết thực trong thời gian ngắn nhất.

Chi tiết