Trong phần đầu, TS. Nguyễn Xuân Trường đã hướng dẫn các em cách thức tổ chức ôn tập môn Lịch sử một cách hiệu quả và những lưu ý cơ bản về cách thức làm bài thi trắc nghiệm để đạt điểm tối đa. Ở phần này, các em sẽ được hướng dẫn khai thác nội dung kiến thức của phần Lịch sử thế giới và giải một số câu hỏi trong đề thi minh họa.  

TS. Nguyễn Xuân Trường

Tổng số câu hỏi của lịch sử thế giới chiếm khoảng 30% đề thi, tương đương khoảng 12 trên tổng số 40 câu hỏi của đề thi. Nội dung chủ yếu của Lịch sử thế giới tập trung vào những phần sau: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2; Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh; Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay; Quan hệ quốc tế và các cuộc cách mạng khoa học từ 1945 đến nay.

Các câu hỏi của đề thi trong phần lịch sử thế giới tương đối cơ bản, không có câu hỏi đánh đố học sinh, không có câu hỏi tích hợp hay vận dụng kiến thức thực tế. Các câu hỏi đều nằm trong nội dụng của SGK, vì vậy học sinh không nên học tủ bất kì nội dung nào. Bên canh việc nắm kiến thức cơ bản thì học sinh cũng cần rèn luyện thêm kĩ năng so sánh và tổng kết để có thể làm được những câu hỏi dạng khái quát.

Smartschool

Share: